Sản phẩm tại Toyota Long Biên

VELOZ CROSS CVT TOP

VELOZ CROSS CVT TOP

706.000.000VND
 • Trong tiện nghi ngoài phong cách
 • Số chỗ ngồi 7 chỗ
 • Kiểu dáng Đa dụng
 • Nhiên liệu Xăng
 • Xuất xứ Indonesia
AVANZA PREMIO CVT

AVANZA PREMIO CVT

598.000.000VND
 • Hơn cả một chiếc xe gia đình
 • Số chỗ ngồi 7 chỗ
 • Kiểu dáng Đa dụng
 • Nhiên liệu Xăng
 • Xuất xứ Indonesia
VELOZ CROSS CVT

VELOZ CROSS CVT

666.000.000VND
 • Trong tiện nghi ngoài phong cách
 • Số chỗ ngồi 7 chỗ
 • Kiểu dáng Đa dụng
 • Nhiên liệu Xăng
 • Xuất xứ Indonesia
AVANZA PREMIO MT

AVANZA PREMIO MT

558.000.000VND
 • Hơn cả một chiếc xe gia đình
 • Số chỗ ngồi 7 chỗ
 • Kiểu dáng Đa dụng
 • Nhiên liệu Xăng
 • Xuất xứ Indonesia
INNOVA 2.0V

INNOVA 2.0V

995.000.000VND
 • Số chỗ ngồi : 8 chỗ
 • Kiểu dáng Đa dụng
 • Nhiên liệu Xăng
 • Xuất xứ Việt Nam
INNOVA 2.0 VENTURER

INNOVA 2.0 VENTURER

893.000.000VND
 • Số chỗ ngồi : 8 chỗ
 • Kiểu dáng Đa dụng
 • Nhiên liệu Xăng
 • Xuất xứ Việt Nam
INNOVA 2.0G

INNOVA 2.0G

870.000.000VND
 • Số chỗ ngồi 8 chỗ
 • Kiểu dáng Đa dụng
 • Nhiên liệu Xăng
 • Xuất xứ Việt Nam
INNOVA 2.0E

INNOVA 2.0E

755.000.000VND
 • Số chỗ ngồi : 8 chỗ
 • Kiểu dáng Đa dụng
 • Nhiên liệu Xăng
 • Xuất xứ Việt Nam
ALPHARD LUXURY

ALPHARD LUXURY

4.381.000.000VND
 • Đẳng cấp thương gia
 • Số chỗ ngồi 7 chỗ
 • Kiểu dáng Đa dụng
 • Nhiên liệu Xăng
 • Xuất xứ Nhật Bản